pár strků na zkoušku :)

1. strk 5. 12. 2000 - double        2. strk 31. 1. 2001 - double        

3. strk 31. 1. 2001 - double