Kulečníková pravidla

 

Označení koulí a definice strku, karambolu, náběhu, série, výše hry

 

Označení koulí se upřesňuje takto:

 

a)      koule hrajícího hráče uvádíme pod číslem 1 (tzv. hráčova koule)

b)      první zasažená kule má číslo 2

c)      druhá zasažená koule je vedena jako koule číslo 3

d)      koule č. 2 a č. 3 jsou také uváděny jako „cizí koule“.

 

Strk je posun koule č. 1, tj úvodní fáze karambolu.

 

Karambol je standardní herní situace, při které koule č. 1 se dotkla koule č. 2 a koule č. 3, všechny koule se zastavily a v průběhu akce se nestala žádná chyba.

 

Účelem hry je sehrát co nejvíce karambolů.

 

Každý zahraný karambol má hodnotu 1.

 

Náběh je pokus hráče o dosažení karambolu. (neboli také chyba)

 

Vyrovnávací náběh je závěrečný náběh, kterým hráč s bílou koulí s tečkou dosáhl stejného počtu náběhů jako jeho soupeř.(musí být stejněkrát u stolu jako hráč č. 1)

 

Série je počet karambolů dosaženým hráčem v jednom náběhu.

 

 

 

 

 

Zahájení zápasu a vstup do hry – začáteční karambol

 

Hráč, který zápas zahajuje, hraje s bílou koulí neoznačenou tečkou. Jeho soupeř vstupuje do hry s bílou koulí označenou tečkou nebo s oranžovou (super aramith tournament). Každý z obou hráčů musí hrát stejnou koulí po celou dobu zápasu.

 

Koule pro začáteční karambol se rozmístí takto:

a)      červená koule na horní tečku

b)      bílá koule označená tečkou na dolní tečku

c)      bílá kule bez tečky na jednu ze startovních teček (vpravo nebo vlevo podle rozhodnutí hráče)

 

Začáteční karambol je nutno hrát od červené koule, a to přímo nebo pomocí mantinelů.

 

Vzdálenost startovacích teček od dolní tečky je :

a)      pro malý stůl (210 x 105 cm)                  13,50 cm      

b)      pro velký stůl (284 x 142 cm)                 18,25 cm      

 

 

Rozhodovací strk na začátku zápasu

 

Zápas začíná poté, co rozhodčí rozestaví obě bílé koule k rozhodovacímu strku na startovací čáru vlevo a vpravo od obou startovacích teček k podélným mantinelům a červenou kouli na horní tečku.

 

Oba hráči současně zahrají bílé koule směrem na horní mantinel. Hráč, jehož koule se po návratu od horního mantinelu zastavila blíže od dolního mantinelu, má právo rozhodnout, kdo zahájí zápas.

 

Jestliže se koule při rozhodovacím strku po návratu od horního mantinelu zastavily ve stejné vzdálenosti od dolního mantinelu, musí rozhodčí rozhodovací strk opakovat.

 

 

Chyby ve hře

    

Chyby ve hře se považují za technické přestupky proti pravidlům hry, za které hráč ztrácí pokračovat ve hře. Tyto chyby posuzuje a ohlašuje stolový rozhodčí.

 

Hráč udělá chybu a pozbývá práva pokračovat ve hře v těchto případech:

a)      hráč neuspěje v provedení karambolu. Rozhodčí ohlásí „nebyl“

b)      když při provedení karambolu jedna nebo více koulí vyskočí mimo hrací  prachu. Rozhodčí ohlásí „vyhozená koule“

c)      když hráč hraje další karambol, aniž se koule zastavily po provedení předchozího karambolu. Rozhodčí ohlásí „koule v pohybu“. V tomto případě je neplatný i předchozí karambol, protože bylo hráno, aniž se koule zastavily.

d)      Když se hráč neúmyslně dotkne kterékoliv koule rukou, tágem, oděvem nebo jakýmkoliv předmětem. Rozhodčí ohlásí „dotyk“. Soupeř pokračuje ve hře z pozice, kterou koule zaujaly po dotyku.

e)      Když hráč přemístí nebo napomůže přemístění koulí přímým dotykem nebo i nepřímo (foukáním do koule, pohybem stolu nebo sukna apod.) Rozhodčí ohlásí „dotyk“.

f)        Když hráč použije k úderu do koule jiné části tága než kůžičky. Rozhodčí ohlásí „nehráno kůžičkou“

g)      Když hráč prostrčí kouli. Prostrčením s rozumí, jestliže:

-         kůžička tága je ještě v dotyku s koulí č. 1 v okamžiku, kdy tato koule naráží již na kouli č. 2 nebo na mantinel

-         kůžička tága se dotkne dvakrát nebo vícekrát při jednom strku koule č. 1

-         je přímo zasažena koule č. 2, která lpí s koulí č. 1. Výjimkou je použití sbodce (massé). Rozhodčí ohlásí „prostrk“

 

h)      Když se hráč v okamžiku strku nedotýká podlahy alespoň jednou nohou. Rozhodčí ohlásí „noha nebyla na zemi“

i)        Když hráč vyznačí na stole nebo na mantinelu viditelné značky předpokládaného odrazu a běhu koule. Rozhodčí ohlásí „značení“

j)        Když rozhodčí zjistí, že hráč nehraje svojí koulí. Rozhodčí ohlásí „cizí koule“

k)      Karambol, při kterém byla zjištěna některá z výše uvedených chyb, se nezapočítává

l)        Jestliže chyby uvedené pod písm. e) se hráč dopustí úmyslně, je soupeř nastupující k další hře oprávněn požádat rozhodčího o umístění koule či koulí do původní pozice

m)    Dosáhne-li hráč dalšího karambolu po chybě, která se sice stala, ale nebyla rozhodčím zjištěna a ohlášena, je předešlý karambol platný a hráč pokračuje ve svém náběhu (sérii)

n)      Jakákoliv chyba zaviněná třetí osobou, popřípadě rozhodčím, která přivodí přemístění koulí, se nepřičítá hráči. V takovém případě rozhodčí umístí koule co nejpřesněji do té pozice, kterou zaujímaly před chybou. Hráč bude ale postižen, jestliže rozhodčí chybně rozestavil bílé koule při začátečním karambolu a hráč v důsledku toho hrál s cizí koulí.

 

 

Pravidla pro volnou hru

 

Ve volné hře může hráč sehrát v jednom sledu neomezený počet karambolů, a to až do výše limitu určujícím délku zápasu. Při hře může neomezeně využívat celé hrací plochy mimo zakázaných polí, kde může provést jeden karambol a při druhém strku musí alespoň jedna z cizích koulí opustit zakázané pole. Rozměry rohů (zakázaných polí) činí 1 délky a 1 šířky hrací plochy kulečníkového stolu.

 

Jestliže jsou koule v dotyku. – Rozhodčí rozestaví všechny tři koule na značky začátečního karambolu podle ustanovení článku o rozestavění koulí a hráč pokračuje v náběhu.

 

Jestliže vyhodí kouli, tak se staví všechny koule do základního postavení a hraje soupeř.

 

Pravidla pro kádrové hry

 

Kádrové hry mají dva základní způsoby hry v zakázaných polích – na jeden nebo na dva karamboly uvnitř zakázaného pole. U nás se hraje jen na dva. (52/2, 35/2, 71/2, 47/2)

V Evropě se hraje 47/1 a také 71/1, ale to jsou velice náročné disciplíny.

 

Čáry rozdělují hrací plochu na různě velké pole (kádry). Velikost těchto kádrů je určena druhem kádrové disciplíny velikosti stolů. Číslo označující kádrovou disciplínu je totožné s délkou kádrového čtverce (čtyři čtverce v rozích hrací plochy) a udává se v cm. U paty všech kádrových čar při mantinelech jsou nakresleny kotvové čtverce, které zasahují do obou kádrových polí.

 

Je-li koule č. 1 v dotyku s jinou koulí, má hráč právo:

a)      dát si všechny 3 koule od rozhodčího rozestavit do pozice základního karambolu.

Nebo

b)      hrát od mantinelu nebo do prostoru, ale pod podmínkou, že koule, která je v dotyku, se nepohne. Není však chybou, pohne-li se lepící koule jen proto, že ztratila oporu hráčovy koule.

 

Při vyhození koule z kulečníkového stolu rozhodčí umístí všechny 3 koule na značky začátečního karambolu a ve hře pokračuje soupeř.

 

Nepřímé – jednoband

 

Při jednomantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně jednoho mantinelu před dokončením karambolu.

 

Pro tuto soutěžní disciplínu se nevyznačují na hrací ploše žádné zakázané plochy.

 

Když koule lpí, hráč může hrát od koule na mantinel nebo si může nechat postavit koule do základní pozice.

 

Při vyhození koule z kulečníkového stolu s staví začáteční pozice a hraje soupeř.

 

 

Trojband – kvarty – čtyřlom

 

Při trojmantinelové hře se musí hráčova koule dotknout nejméně třikrát jednoho či více mantinelů před dokončením karambolu.

 

Je-li koule v dotyku, má hráč právo:

a)      dát si koule od rozhodčího rozestavit na tečky, ale pouze lpící koule

b)      hrát od koule, která není s hráčovou koulí v dotyku

c)      hrát od mantinelů

 

Je-li koule vyhozená s kulečníkového stolu, staví se pouze vyhozená (ne všechny).

 

Koule se staví na podélnou čáru, červená na vrchní tečku. Hráčova koule na spodní tečku, a soupeřova koule na prostřední tečku.

 

 

Artistický billiard

 

Artistický billiard neboli klasická fantasie je sehrání povinných figur (karambolů) daným způsobem s určeným během koule č. 1, v některých případech i dráhou koulí č. 2 a 3. Obsahuje 68 pozic s různým koeficientem obtížnosti.

 

 

výsledky   - nejnovější výsledky pro začínající sezónu 2000/2001 sezóna 1999/2000 - minulá sezóna (ME, MR, velký stůl) odkazy  - odkazy na kulečníkové stránky (české, zahraniční) fotografie   - fotky kulečníkových hráčů z ME, Grand Prix novinové články  - poslední novinové články o kulečníku podle internetového vyhledávače NEWTON juniorské rekordy  - juniorské rekordy na malém stole (210 x 105) mé sezóny 1994 - 1999  - komplexní seznam mých odehraných mistrovství republiky a mistrovství Evropy  statistika  - statistické údaje nejlepších hráčů velkého stolu za několik let (Faus, Gulík, Boček, Tauterman) pravidla -  výběr ze základních pravidel karambolového kulečníku ostatní - zatím nezařazené věci Home - hlavní stránka